Termeni și condiții

Prezentul document are natura juridica a unui contract la distanta incheiat intre: a) dumneavoastra in calitate de utilizator si b) Bookingham SRL, o societate romana, înregistrata la Registrul Comerţului, cu nr. J12/6004/2017 , cod fiscal 38339188, cu sediul in Str. Prof. Ioan Rusu 73d C, Floresti, Cluj in calitate de detinator al aplicatiei Bookingham.

1. Definitii

Urmatorii termeni folositi in prezentul document vor avea urmatorul inteles (cu exceptia situatiei in care acestia sunt folositi in mod vadit in alt sens):

“Aplicatie” – Aplicatia BOOKINGHAM, astfel cum aceasta este disponibila in varianta desktop la adresa bookingham.ro si in varianta mobile in App Store si Google Play;
“Cont de utilizator” – Contul pe care orice Utilizator il poate crea in cadrul Aplicatiei pentru a putea utiliza Aplicatia;
“Bookingham” si/sau “Noi”- BOOKINGHAM SRL, o societate romana, înregistrata la Registrul Comerţului, cu nr. J12/6004/2017 , cod fiscal 38339188, cu sediul in Str. Prof. Ioan Rusu 73d C, Floresti, Cluj, in calitate de detinator al aplicatiei BOOKINGHAM; Bookingham detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra Aplicatiei, precum si dreptul de comercializare a acesteia;
“Dispozitiv mobil” – telefonul sau tableta pe care Aplicatia este descarcata, instalata si/sau utilizata;
“Local” – orice restaurant, bar, cafenea, club, si/sau alte unitati listate in cadrul Aplicatiei in scopul de a primi rezervari din partea Utilizatorilor;
“Rezervare” – rezervarea de catre Utilizatori a unui numar de locuri in Localuri, la o anumita data si o anumita ora; rezervarea se considera acceptata la momentul la care Utilizatorul primeste din partea Bookingham sau a Localului confirmarea onorarii acesteia, prin telefon, email, sms sau notificare in cadrul Aplicatiei,
“Platforma web” – platforma disponibila la adresa www.bookingham.ro la care poate fi accesata si utilizata Aplicatia in varianta desktop;
“Servicii “- Serviciile oferite de catre Bookingham Utilizatorilor prin intermediul Aplicatiei;
“Termeni si Conditii” si/sau “T&C” – prezentul document, Politica de Confidentialitate precum si orice alte documente disponibile in cadrul Platformei Bookingham.ro care reglementeaza relatia juridica dintre Bookingham si Utilizatori;
“Utilizator” – orice persoana descarca, instaleaza si/sau utilizeaza Aplicatia pe unul sau mai multe Dispozitive mobile si/sau pe Platforma web;

2. Acceptarea Termenilor si Conditiilor. Modificarea acestora.
Utilizatorii au dreptul de a utiliza Aplicatia numai dupa acceptarea prealabila a Termenilor si Conditiilor. T&C se considera inteles si acceptat in integralitate si fara rezerve atunci cand Utilizatorul efectueaza oricare dintre urmatoarele actiuni: a) Utilizatorul descarca si/sau instaleaza Aplicatia pe un Dispozitiv mobil; b) Utilizatorul bifeaza rubrica “accept termenii si conditiile” in procedura de creare a contului de utilizator; c) Utilizatorul foloseste Aplicatia pe Dispozitivul/dispozitivele mobile pe care aceasta a fost descarcata si/sau in cadrul Platformei web prin navigare in cadrul Aplicatiei si/sau prin plasarea unei rezervari.

T&C pot fi modificati in mod unilaterat de catre Bookingham, cu respectarea urmatoarei proceduri: Orice modificare a Termenilor si Conditiilor va fi adusa la cunostinta Utilizatorilor prin email sau prin notificare in cadrul Aplicatiei cu cel putin 10 zile inainte ca modificare sa intre in vigoare. Pe cale de exceptie, in situatia in care modificarea Termenilor si Conditiilor este generata de modificarea legislatiei aplicabile, modificarea va intra in vigoare imediat.

Utilizatorii au dreptul sa renunte la utilizarea Aplicatiei (inclusiv sa isi stearga contul de utilizator) in situatia in care nu sunt de acord cu modificarea Termenilor si Conditiilor. Continuarea utilizarii Aplicatiei dupa intrarea in vigoare a noilor T&C reprezinta acordul Utilizatorilor cu privire la noua versiune a T&C.

3. Instalarea Aplicatiei. Cerinte minime de sistem.
Aplicatia este publicata de catre Bookingham si poate fi descarcata din platformele App Store si Google Play. De asemenea, Aplicatia poate fi utilizata in varianta desktop la adresa Bookingham.ro.

Pentru functionarea corespunzatoare, recomandam instalarea Aplicatiei numai pe dispozitive mobile care indeplinesc urmatoarele cerintele minime de sistem: dispozitiv de comunicatii inteligent (telefon sau tableta avand cel putin 1 GB memorie RAM si cel putin procesor dual core minim 1 ghz), conexiune la Internet, GPS, spatiu liber de memorie, programul de operare IOS versiunea 8 sau versiuni mai recente sau Android versiunea 4.1. au versiuni mai recente.

Pe cale de consecinta, nu garantam buna functionare a Aplicatiei nu ne asumam niciun fel de raspundere cu privire la eventualele prejudicii pe care le-ar suferi Utilizatorul ca urmare a instalarii aplicatiei din alta locatii de Internet decat cele prevazute mai sus, precum si ca urmare a instalari/utilizariii Aplicatiei pe un sistem/dispozitiv care nu indeplineste cerintele minime mai sus mentionate.

4. Crearea contului de Utilizator
Bookingham confera posibilitatea utilizatorilor de a crea un cont de utilizator pentru utilizarea Aplicatiei. Crearea contului de utilizator se realizeaza prin log-in cu Facebook si/sau prin orice alta modalitate care va fi pusa la dispozitia Utilizatorilor in cadrul Aplicatiei.

Pentru crearea contului de utilizator, Utilizatul va furniza toate datele si informatiile obligatorii solicitate in procedura de inregistrare. Bookingham nu obliga nicio persoana sa furnizeze aceste date si informatii insa isi rezerva dreptul ca in lipsa furnizarii informatiilor si datelor solicitate sa nu permita deschiderea contului de utilizator.

Utilizatorul este obligat sa furnizeze numai date si informatii reale si in mod special sa nu furnizeze date de identificare care nu apartin acestuia (spre exemplu sa nu foloseasca un nume, o adresa de email sau un numar de telefon false sau care apartine unei alte persoane si sa nu se logheze cu profile facebook false sau care apartin altor persoane). Pe cale de consecinta, Bookingham isi rezerva dreptul de a verifica verificitatea datelor si informatiilor furnizate de utilizatori in procedura crearii contului de utilizator, precum si dreptul de a refuza deschiderea unui cont de utilizator daca informatiile furnizate sunt nereale, sau dupa caz de a suspenda sau inchide un astfel de cont.

Totodata, Utilizatorul intelege si accepta ca este exclusiv si deplin responsabil pentru informatiile furnizate in procedura crearii contului de utilizator, atat fata de Bookingham, cat si fata de orice alt tert care ar putea fi prejudiciat.

Contul de utilizator are caracter personal. Utilizatorul se obliga sa nu transfere (temporar sau permanent, cu titlu gratuit sau oneros) dreptul de utilizare al Aplicatiei sau contul de utilizator niciunui tert, si sa pastreze confidentialitatea datelor de acces in Aplicatie.

5. Utilizarea Aplicatiei
5.1. Scopul utilizarii Aplicatiei
Aplicatia poate fi utilizata in scopul rezervarii de mese in Localuri. Totodata, Aplicatia permite crearea de recenzii pentru Localurile vizitate ca urmare a efectuarii unei rezervari in cadrul Aplicatiei. Se interzice utilizarea Aplicatiei in orice scop contrar sau neconform scopului pentru care aceasta a fost creata, precum si in orice scop sau modalitate interzisa de lege.

5.2. Conferirea dreptului de utilizare a Aplicatiei
Bookingham confera Utilizatorului un drept de utilizare a Aplicatiei pe o perioada de timp nedeterminata, incepand cu instalarea/utilizarea Aplicatiei, sub conditia respectarii prezentelor T&C si a legislatiei aplicabile.

Dreptul de utilizare poate fi limitat, suspendat sau dupa caz retras de catre Bookingham oricand, fara o prealabila notificare a Utilizatorului. De regula, dreptul de utilizare va fi retras in situatii precum: Utilizatorul isi incalca obligatiile impuse prin prezentele T&C si/sau prin lege; Utilizatorul foloseste Aplicatia cu rea credinta, producand sau existand riscul sa produca prejudicii Bookingham sau altor terti; Utlizatorul comite sau Bookingham apreciaza ca Utilizatorul intentioneaza sa comita orice frauda cu privire la Aplicatie; Utilizatorul este inactiv pe o perioada mai mare de 24 luni; Bookingham decide sa retraga Aplicatia din App Store/Google Play sau de la adresa web www.Bookingham.ro si/sau sa limiteze accesul Utilizatorilor la aceasta.

Dreptul de utilizare al Aplicatiei este conferit gratuit, cu exceptia situatiei in care in cadrul Aplicatiei este specificat un pret pentru utilizarea Aplicatiei.

5.3. Efectuarea rezervarilor
Rezervarile vor fi efectuate de catre Utilizatori prin intermediul Aplicatiei. Pentru evitarea oricarui dubiu, orice rezervare efectuata de catre un Utilizator trebuie sa fie confirmata de catre Local. Rezervarea se considera confirmata in momentul in care Bookingham sau dupa caz Localul comunica Utilizatorului confirmarea rezervarii prin: email, sms, telefon si/sau notificare in cadrul Aplicatiei. Rezervarea va fi confirmata in cel mai scurt timp, cu respectarea programului de functionare al Localului.

Utilizatorul intelege si accepta ca o Rezervare poate sa nu fie confirmata in situatii precum dar fara a se limita la: gradul maxim de ocupare al Localului a fost atins; Localul nu onoreaza rezervari; Localul este inchis sau organizeaza evenimente private si/sau in orice alte cazuri. Intr-o atare situatie vom incerca sa anuntam Utilizatorul privind imposibilitatea acceptarii rezervarii in cel mai scurt timp.

Utilizatorul se obliga sa onoreze rezervarile care au fost confirmate de catre Bookingham/Local, iar in cazul in care acesta nu poate onora o rezervare se obliga sa notifice Localul si/sau Bookingham cu privire la anularea rezervarii. Anularea rezervarii se poate notifica dupa caz prin: notificare in cadrul aplicatiei, telefon sau email. De regula se solicita Utilizatorului sa anuleze orice rezervare cu cel putin o ora inainte de ora rezervarii, cu exceptia situatiei in care o alta perioada pentru anularea rezervarii este specificata in pagina Localului.

In masura in care Utilizatorul nu onoreaza in mod repetat rezervarile si/sau nu anuleaza rezervarile in termenul convenit, Bookingham isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula dreptul acestuia de a utiliza Aplicatia.

5.4. Recenzii cu privire la Localuri
Utilizatorilor li se confera posibilitatea de a scrie recenzii in Aplicatie privind Localurile pentru care au facut si au onorat o rezervare.

Toate Recenziile trebuie sa fie reale si sa fie efectuate cu buna credinta, sub sanctiunea stergerii acestora si/sau a suspendarii sau anularii dreptului de a utiliza Aplicatia. De asemenea se interzice utilizarea unui limbaj vulgar, defaimator sau discriminatoriu in recenzii. Prin publicarea unei recenzii, Utilizatorul accepta ca aceasta sa fie publicata in cadrul Aplicatiei alaturi de prenumele Utilizatorului. O recenzie odata publicata, poate fi retrasa numai cu acordul Bookingham.

5.5. Drepturile si obligatiile utilizatorilor
Utilizatorii se obliga:

sa foloseasca aplicatia cu buna credinta, cu respectarea dispozitiilor legale incidente si numai in scopul in care aceasta a fost creata;
sa utilizeze Aplicatia numai in scop personal;
sa nu comercializeze informatiile obtinute prin intermediul Aplicatiei si sa nu utilizeze aceste informatii pentru a face concurenta neloiala fata de Bookingham sau fata de Localuri;
sa nu efectueze nicio rezervare daca in acord cu dispozitiile legale nu au varsta necesara pentru a putea intra sau pentru a face consumatie intr-un anumit Local;
sa efectueze rezervarile cu buna credinta si respectiv sa onoreze toate rezervarile facute prin intermediul Aplicatiei sau dupa caz sa anuleze rezervarile pe care nu le pot onora;
sa scrie numai recenzii reale si sa dea dovada de buna credinta in scrierea acestora;
In toate situatiile in care pentru utilizarea Aplicatiei sau a unei functii a acesteia se mentioneaza obligatia platii unui pret, utilizatorii se obliga sa achite pretul solicitat pentru a putea utiliza Aplicatia/functia Aplicatiei.
Totodata se interzice Utilizatorilor:

copierea partiala sau totala, decompilarea, dezasamblarea, crearea de opere derivate sau folosirea in orice alta modalitate a codului sursa al Aplicatiei, si/sau a textelor, imaginilor, video-urilor cuprinse in Aplicatie, precum si orice alt act prin care ar putea fi incalcata proprietatea intelectuala a Bookingham asupra Aplicatiei;
acordarea oricaror drepturi privind continutul Aplicatiei sau a contului de utilizator unei terte persoane;
folosirea Aplicatiei in legatura cu orice dispozitiv sau serviciu destinat sa ocoleasca masurile tehnice de securitate implementate pentru a controla accesul la Aplicatie;
copierea, modificarea, stergerea sau deteriorarea oricarei informatii continute pe echipamentele tehnice, incluzand dar nelimitandu-se la serverele si calculatoarele utilizate sau controlate de catre Bookingham.
folosirea Aplicatiei pentru a invada intimitatea tertilor sau pentru a obtine informatii despre oricare dintre utilizatorii Aplicatiei sau pentru a obtine o lista de utilizatori ai acesteia;
utilizarea Aplicatiei pentru a incalca un drept legal al tertilor, inclusiv orice drept de confidentialitate, de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala, sau de a intreprinde orice actiune hartuitoare, calomnioasa, defaimatoare, abuziva, necinstita, amenintatoare, daunatoare sau altele similare; sau folosirea oricarei tehnologii de data mining, roboti sau similare de colectare a datelor;
accesarea sau utilizarea frauduloasa a oricarei zone a Aplicatiei care poate fi accesata sub parola sau contra cost;
utilizarea oricaror mijloace automate pentru a accesa sau utiliza Aplicatiei (inclusiv scripturi, “bot”, sau software similar);
modificarea, traducerea, decompilarea, reproducerea, dezasamblarea, sau incercarea prin alte moduri a obtinerii accesului la cheia privata sau orice cheie dev (“dev key’) (acest termen este unul general cunoscut in industrie) asociate cu Aplicatia, continutul sau serviciile oferite, sau folosirea sau incercarea de utilizare a oricarei chei private sau dev key intr-un mod in care sa se incalce termenii prezentului document;
orice alta actiune prin care s-ar putea crea concurenta neloiala Bookingham sau prin care ar putea fi prejudiciate drepturile acestuia de orice fel (drepturi civile, comerciale, de natura intelectuala si altele)

6. Raspunderea partilor. Limitarea raspunderii.
6.1. Raspunderea utilizatorilor privind utilizarea Aplicatiei.
Utilizatorul este in mod exclusiv si deplin responsabil pentru felul in care utilizeaza Aplicatia, precum si pentru consecintele acestei utilizari, inclusiv pentru eventualele prejudicii produse ca urmare a utilizarii Aplicatiei, atat fata de Bookingham, cat si fata de Localuri si fata de terti. Pe cale de consecinta, Bookingham nu poate fi tinut raspunzator pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorilor, Localurilor sau tertilor prin sau ca urmare a utilizarii Aplicatiei.

Totodata, in nicio situatie Bookingham nu poate fi tinut raspunzator cu privire la o eventuala incalcare a legii sau a drepturilor unor persoane (Localuri sau terti) de catre Utilizatori ca urmare a utilizarii Aplicatiei. De asemenea Bookingham nu este raspunzator fata de: eventuale rezervari efectuate de catre persoane sub varsta de 18 ani si incalcarea legii derivata din acest fapt.

6.2. Limitarea raspunderii privind Serviciile Localurilor, onorarea Rezervarilor si relatia Utilizator – Localuri.
Bookingham nu raspunde in nicio situatie pentru: relatia Utilizator – Localuri in urma acceptarii rezervarii; imposibilitatea onorarii rezervarii de catre Local ulterior acceptarii acesteia; serviciile Localurilor si/sau alte asemenea.

Pentru evitarea oricarui dubiu, Utilizatorul intelege si accepta ca efectueaza rezervari pe propria raspundere. Astfel Utilizatorul intelege si accepta ca Bookingham pune la dispozitia acestuia un mijloc de efectuare a rezervarilor insa in nicio situatie listarea unui Local in cadrul Aplicatiei nu reprezinta o recomandare si/sau o garantie a Bookingham cu privire la serviciile Localului. In acest sens, Utilizatorul intelege si accepta ca Bookingham nu verifica in prealabil: serviciile Localului, inclusiv preturile si meniul, si nici indeplinirea conditiilor legale de functionare ale acestuia. De asemenea, recenziile Localurilor disponibile in cadrul Aplicatiei reprezinta exclusiv opinia utilizatorilor care le-au scris.

De asemenea, Utilizatorul intelege si accepta ca Bookingham preia informatiile despre Localuri de la acestea si nu poate fi tinut responsabil in cazul in care orice informatii cu privire la acestea nu sunt corecte (precum adresa, numar de telefon, numar locuri, imagini, meniu etc.). Totodata, Bookingham nu poate fi tinut responsabil pentru nicio alta informatie facuta publica in cadrul Aplicatiei, daca aceasta este preluata de la terte parti.

Nu in ultimul rand, Utilizatorul intelege si accepta ca Bookingham intermediaza procesul de rezervare a meselor in Localuri, insa nu are control asupra modului in care Localul onoreaza rezervarile. Pentru acest motiv, Bookingham nu poate fi tinut responsabil daca o rezervare nu poate fi onorata, sau este onorata in mod necorespunzator de catre Local.

6.3. Limitarea raspunderii privind functionarea Aplicatiei
Bookingham pune la dispozitia utilizatorilor Aplicatia “asa cum este” si cu toate ca intentia noastra este aceea de a furniza un serviciu online continuu si stabil nu putem garanta disponibilitatea continua a Aplicatiei si/sau functionarea permanenta a acesteia la parametri tehnici optimi sau fara erori. Totodata nu putem asigura Utilizatorilor servicii de garantie si/sau mentenanta si/sau suport tehnic. Cu toate acestea, daca sesizati orice deficienta sau bug va rugam sa ne contactati pe email si vom incerca solutionarea problemei. In acest context, Bookingham nu raspunde pentru eventualele prejudicii cauzate Utilizatorilor (si/sau pentru beneficiul nerealizat) daca Aplicatia nu functioneaza stabil si neintrerupt, nu functioneaza la parametri optimi, sau functioneaza cu erori.

Totodata, desi Bookingham depune tot efortul pentru asigurarea securitatii Aplicatiei Bookingham nu raspunde in cazul in care din orice motiv telefoanele, tabletele sau calculatoarele utilizatorilor sunt afectate ca urmare a utilizarii acesteia. Totodata, Bookingham nu raspunde daca utilizatorii inteleg sa isi instaleze Aplicatia pe sisteme (telefoane, tablete, calculatoare) care nu sunt compatibile cu aceasta, inclusiv in ipoteza in care functionarea acestor sisteme le este afectata.

Este posibil ca Aplicatia sa includa uneori link-uri catre alte website-uri care nu sunt detinute de Bookingham. Aceste linkuri sunt furnizate pentru a oferi informatii aditionale, insa fara a avea responsabilitatea continutului, securitatii, a politicilor de confidentialitate sau a oricarui lucru furnizat de terte site-uri.

6.4. Repararea prejudiciului de catre Bookingham
In orice situatie in care raspunderea Bookingham ar putea fi angajata, Bookingham nu raspunde decat in limita pretului platit de catre Utilizatori pentru utilizarea Aplicatiei si nu este obligat in nici un caz sa repare beneficiul nerealizat de catre Utilizatori, pierderi de profit si/sau alte daune indirecte cauzate acestora.

7. Drepturi de proprietate intelectuala
Bookingham detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra Aplicatiei in integralitatea sa (inclusiv codul sursa), precum si asupra siglei Aplicatiei (logo), oricaror elemente de design, text, si uneori asupra materialelor foto si/sau video prezente in cadrul Aplicatiei.

Utilizatorii se obliga sa respecte drepturile de proprietate intelectuala ale Bookingham si sa nu efectueze nicio actiune prin care acestea ar fi incalcate precum dar fara a se limita la: sa nu copieze, modifice, transforme, vanda, divulge codul sursa al Aplicatiei, logo-ul, elementele de design, orice text disponibil in aplicatie, sa nu incerce inregistrarea acestora la organismele competente si sa nu se opuna inregistrarii acestora de catre Bookingham, sa nu creeze aplicatii similare daca prin aceasta actiune incalca drepturile de proprietate intelectuala ale Bookingham.

Totodata, in Aplicatie pot fi publicate elemente de text, grafica, foto sau video pentru care Localurile sau alte terte parti ar putea detine drepturi de proprietate intelectuala. Si intr-o atare situatie, Utilizatorii sunt obligati sa respecte drepturile de proprietate intelectuala si sa se abtina de la orice act care ar duce la incalcarea acestora.

8. Date cu caracter personal
Bookingham colecteaza datele personale ale Utilizatorilor in limitele, scopurile si conditiile prevazute in Termeni si Conditii si/sau Politica de Confidentialitate. Prin descarcarea, instalarea si utilizarea Aplicatiei, precum si prin crearea contului de utilizator, utilizatorul acorda Bookingham dreptul de stocare si prelucrare a datelor cu caracter personal introduse in Aplicatie. Dispozitiile Politicii de Confidentialitate se aplica in mod corespunzator.

9. Legea aplicabila si instanta competenta
Prezentul document este redactat in limba romana si va fi interpretat potrivit intelegerii sensului termenilor sai in limba romana.

Prezentul document este guvernat de legislatia romana incidenta. Orice litigiu referitor la instalarea, utilizarea, dezinstalarea si orice alta activitate referitoare la Aplicatie se va supune spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Bookingham.

10. Alte dispozitii
Prezentul document a fost aprobat in data de 10.02.2020 si isi va produce efectele incepand cu aceasta data.

Pentru orice aspecte legate de utilizarea Aplicatiei ne puteti contacta folosind adresa de email: contact@bookingham.ro