Termeni și condiții

Prezentul document are natura juridica a unui contract la distanta incheiat intre: a) dumneavoastra in calitate de utilizator si b) Bookingham SRL, o societate romana, înregistrata la Registrul Comerţului, cu nr. J12/6004/2017 , cod fiscal 38339188, cu sediul in Str. Prof. Ioan Rusu 73d C, Floresti, Cluj in calitate de detinator al aplicatiei Bookingham.

1. Definitii

Urmatorii termeni folositi in prezentul document vor avea urmatorul inteles (cu exceptia situatiei in care acestia sunt folositi in mod vadit in alt sens):

“Aplicatie” – Aplicatia BOOKINGHAM, astfel cum aceasta este disponibila in varianta desktop la adresa bookingham.ro si in varianta mobile in App Store si Google Play;
“Cont de utilizator” – Contul pe care orice Utilizator il poate crea in cadrul Aplicatiei pentru a putea utiliza Aplicatia;
“Bookingham” si/sau “Noi”- BOOKINGHAM SRL, o societate romana, înregistrata la Registrul Comerţului, cu nr. J12/6004/2017 , cod fiscal 38339188, cu sediul in Str. Prof. Ioan Rusu 73d C, Floresti, Cluj, in calitate de detinator al aplicatiei BOOKINGHAM; Bookingham detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra Aplicatiei, precum si dreptul de comercializare a acesteia;
“Dispozitiv mobil” – telefonul sau tableta pe care Aplicatia este descarcata, instalata si/sau utilizata;
“Local” – orice restaurant, bar, cafenea, club, si/sau alte unitati listate in cadrul Aplicatiei in scopul de a primi rezervari din partea Utilizatorilor;
“Rezervare” – rezervarea de catre Utilizatori a unui numar de locuri in Localuri, la o anumita data si o anumita ora; rezervarea se considera acceptata la momentul la care Utilizatorul primeste din partea Bookingham sau a Localului confirmarea onorarii acesteia, prin telefon, email, sms sau notificare in cadrul Aplicatiei,
“Platforma web” – platforma disponibila la adresa www.bookingham.ro la care poate fi accesata si utilizata Aplicatia in varianta desktop;
“Servicii “- Serviciile oferite de catre Bookingham Utilizatorilor prin intermediul Aplicatiei;
“Termeni si Conditii” si/sau “T&C” – prezentul document, Politica de Confidentialitate precum si orice alte documente disponibile in cadrul Platformei Bookingham.ro care reglementeaza relatia juridica dintre Bookingham si Utilizatori;
“Utilizator” – orice persoana descarca, instaleaza si/sau utilizeaza Aplicatia pe unul sau mai multe Dispozitive mobile si/sau pe Platforma web;

2. Acceptarea Termenilor si Conditiilor. Modificarea acestora.
Utilizatorii au dreptul de a utiliza Aplicatia numai dupa acceptarea prealabila a Termenilor si Conditiilor. T&C se considera inteles si acceptat in integralitate si fara rezerve atunci cand Utilizatorul efectueaza oricare dintre urmatoarele actiuni: a) Utilizatorul descarca si/sau instaleaza Aplicatia pe un Dispozitiv mobil; b) Utilizatorul bifeaza rubrica “accept termenii si conditiile” in procedura de creare a contului de utilizator; c) Utilizatorul foloseste Aplicatia pe Dispozitivul/dispozitivele mobile pe care aceasta a fost descarcata si/sau in cadrul Platformei web prin navigare in cadrul Aplicatiei si/sau prin plasarea unei rezervari.

T&C pot fi modificati in mod unilaterat de catre Bookingham, cu respectarea urmatoarei proceduri: Orice modificare a Termenilor si Conditiilor va fi adusa la cunostinta Utilizatorilor prin email sau prin notificare in cadrul Aplicatiei cu cel putin 10 zile inainte ca modificare sa intre in vigoare. Pe cale de exceptie, in situatia in care modificarea Termenilor si Conditiilor este generata de modificarea legislatiei aplicabile, modificarea va intra in vigoare imediat.

Utilizatorii au dreptul sa renunte la utilizarea Aplicatiei (inclusiv sa isi stearga contul de utilizator) in situatia in care nu sunt de acord cu modificarea Termenilor si Conditiilor. Continuarea utilizarii Aplicatiei dupa intrarea in vigoare a noilor T&C reprezinta acordul Utilizatorilor cu privire la noua versiune a T&C.

3. Instalarea Aplicatiei. Cerinte minime de sistem.
Aplicatia este publicata de catre Bookingham si poate fi descarcata din platformele App Store si Google Play. De asemenea, Aplicatia poate fi utilizata in varianta desktop la adresa Bookingham.ro.

Pentru functionarea corespunzatoare, recomandam instalarea Aplicatiei numai pe dispozitive mobile care indeplinesc urmatoarele cerintele minime de sistem: dispozitiv de comunicatii inteligent (telefon sau tableta avand cel putin 1 GB memorie RAM si cel putin procesor dual core minim 1 ghz), conexiune la Internet, GPS, spatiu liber de memorie, programul de operare IOS versiunea 8 sau versiuni mai recente sau Android versiunea 4.1. au versiuni mai recente.

Pe cale de consecinta, nu garantam buna functionare a Aplicatiei nu ne asumam niciun fel de raspundere cu privire la eventualele prejudicii pe care le-ar suferi Utilizatorul ca urmare a instalarii aplicatiei din alta locatii de Internet decat cele prevazute mai sus, precum si ca urmare a instalari/utilizariii Aplicatiei pe un sistem/dispozitiv care nu indeplineste cerintele minime mai sus mentionate.

4. Crearea contului de Utilizator
Bookingham confera posibilitatea utilizatorilor de a crea un cont de utilizator pentru utilizarea Aplicatiei. Crearea contului de utilizator se realizeaza prin log-in cu Facebook si/sau prin orice alta modalitate care va fi pusa la dispozitia Utilizatorilor in cadrul Aplicatiei.

Pentru crearea contului de utilizator, Utilizatul va furniza toate datele si informatiile obligatorii solicitate in procedura de inregistrare. Bookingham nu obliga nicio persoana sa furnizeze aceste date si informatii insa isi rezerva dreptul ca in lipsa furnizarii informatiilor si datelor solicitate sa nu permita deschiderea contului de utilizator.

Utilizatorul este obligat sa furnizeze numai date si informatii reale si in mod special sa nu furnizeze date de identificare care nu apartin acestuia (spre exemplu sa nu foloseasca un nume, o adresa de email sau un numar de telefon false sau care apartine unei alte persoane si sa nu se logheze cu profile facebook false sau care apartin altor persoane). Pe cale de consecinta, Bookingham isi rezerva dreptul de a verifica verificitatea datelor si informatiilor furnizate de utilizatori in procedura crearii contului de utilizator, precum si dreptul de a refuza deschiderea unui cont de utilizator daca informatiile furnizate sunt nereale, sau dupa caz de a suspenda sau inchide un astfel de cont.

Totodata, Utilizatorul intelege si accepta ca este exclusiv si deplin responsabil pentru informatiile furnizate in procedura crearii contului de utilizator, atat fata de Bookingham, cat si fata de orice alt tert care ar putea fi prejudiciat.

Contul de utilizator are caracter personal. Utilizatorul se obliga sa nu transfere (temporar sau permanent, cu titlu gratuit sau oneros) dreptul de utilizare al Aplicatiei sau contul de utilizator niciunui tert, si sa pastreze confidentialitatea datelor de acces in Aplicatie.

5. Utilizarea Aplicatiei
5.1. Scopul utilizarii Aplicatiei
Aplicatia poate fi utilizata in scopul rezervarii de mese in Localuri. Totodata, Aplicatia permite crearea de recenzii pentru Localurile vizitate ca urmare a efectuarii unei rezervari in cadrul Aplicatiei. Se interzice utilizarea Aplicatiei in orice scop contrar sau neconform scopului pentru care aceasta a fost creata, precum si in orice scop sau modalitate interzisa de lege.

5.2. Conferirea dreptului de utilizare a Aplicatiei
Bookingham confera Utilizatorului un drept de utilizare a Aplicatiei pe o perioada de timp nedeterminata, incepand cu instalarea/utilizarea Aplicatiei, sub conditia respectarii prezentelor T&C si a legislatiei aplicabile.

Dreptul de utilizare poate fi limitat, suspendat sau dupa caz retras de catre Bookingham oricand, fara o prealabila notificare a Utilizatorului. De regula, dreptul de utilizare va fi retras in situatii precum: Utilizatorul isi incalca obligatiile impuse prin prezentele T&C si/sau prin lege; Utilizatorul foloseste Aplicatia cu rea credinta, producand sau existand riscul sa produca prejudicii Bookingham sau altor terti; Utlizatorul comite sau Bookingham apreciaza ca Utilizatorul intentioneaza sa comita orice frauda cu privire la Aplicatie; Utilizatorul este inactiv pe o perioada mai mare de 24 luni; Bookingham decide sa retraga Aplicatia din App Store/Google Play sau de la adresa web www.Bookingham.ro si/sau sa limiteze accesul Utilizatorilor la aceasta.

Dreptul de utilizare al Aplicatiei este conferit gratuit, cu exceptia situatiei in care in cadrul Aplicatiei este specificat un pret pentru utilizarea Aplicatiei.

5.3. Efectuarea rezervarilor
Rezervarile vor fi efectuate de catre Utilizatori prin intermediul Aplicatiei. Pentru evitarea oricarui dubiu, orice rezervare efectuata de catre un Utilizator trebuie sa fie confirmata de catre Local. Rezervarea se considera confirmata in momentul in care Bookingham sau dupa caz Localul comunica Utilizatorului confirmarea rezervarii prin: email, sms, telefon si/sau notificare in cadrul Aplicatiei. Rezervarea va fi confirmata in cel mai scurt timp, cu respectarea programului de functionare al Localului.

Utilizatorul intelege si accepta ca o Rezervare poate sa nu fie confirmata in situatii precum dar fara a se limita la: gradul maxim de ocupare al Localului a fost atins; Localul nu onoreaza rezervari; Localul este inchis sau organizeaza evenimente private si/sau in orice alte cazuri. Intr-o atare situatie vom incerca sa anuntam Utilizatorul privind imposibilitatea acceptarii rezervarii in cel mai scurt timp.

Utilizatorul se obliga sa onoreze rezervarile care au fost confirmate de catre Bookingham/Local, iar in cazul in care acesta nu poate onora o rezervare se obliga sa notifice Localul si/sau Bookingham cu privire la anularea rezervarii. Anularea rezervarii se poate notifica dupa caz prin: notificare in cadrul aplicatiei, telefon sau email. De regula se solicita Utilizatorului sa anuleze orice rezervare cu cel putin o ora inainte de ora rezervarii, cu exceptia situatiei in care o alta perioada pentru anularea rezervarii este specificata in pagina Localului.

In masura in care Utilizatorul nu onoreaza in mod repetat rezervarile si/sau nu anuleaza rezervarile in termenul convenit, Bookingham isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula dreptul acestuia de a utiliza Aplicatia.

5.4. Recenzii cu privire la Localuri
Utilizatorilor li se confera posibilitatea de a scrie recenzii in Aplicatie privind Localurile pentru care au facut si au onorat o rezervare.

Toate Recenziile trebuie sa fie reale si sa fie efectuate cu buna credinta, sub sanctiunea stergerii acestora si/sau a suspendarii sau anularii dreptului de a utiliza Aplicatia. De asemenea se interzice utilizarea unui limbaj vulgar, defaimator sau discriminatoriu in recenzii. Prin publicarea unei recenzii, Utilizatorul accepta ca aceasta sa fie publicata in cadrul Aplicatiei alaturi de prenumele Utilizatorului. O recenzie odata publicata, poate fi retrasa numai cu acordul Bookingham.

5.5. Drepturile si obligatiile utilizatorilor
Utilizatorii se obliga:

sa foloseasca aplicatia cu buna credinta, cu respectarea dispozitiilor legale incidente si numai in scopul in care aceasta a fost creata;
sa utilizeze Aplicatia numai in scop personal;
sa nu comercializeze informatiile obtinute prin intermediul Aplicatiei si sa nu utilizeze aceste informatii pentru a face concurenta neloiala fata de Bookingham sau fata de Localuri;
sa nu efectueze nicio rezervare daca in acord cu dispozitiile legale nu au varsta necesara pentru a putea intra sau pentru a face consumatie intr-un anumit Local;
sa efectueze rezervarile cu buna credinta si respectiv sa onoreze toate rezervarile facute prin intermediul Aplicatiei sau dupa caz sa anuleze rezervarile pe care nu le pot onora;
sa scrie numai recenzii reale si sa dea dovada de buna credinta in scrierea acestora;
In toate situatiile in care pentru utilizarea Aplicatiei sau a unei functii a acesteia se mentioneaza obligatia platii unui pret, utilizatorii se obliga sa achite pretul solicitat pentru a putea utiliza Aplicatia/functia Aplicatiei.
Totodata se interzice Utilizatorilor:

copierea partiala sau totala, decompilarea, dezasamblarea, crearea de opere derivate sau folosirea in orice alta modalitate a codului sursa al Aplicatiei, si/sau a textelor, imaginilor, video-urilor cuprinse in Aplicatie, precum si orice alt act prin care ar putea fi incalcata proprietatea intelectuala a Bookingham asupra Aplicatiei;
acordarea oricaror drepturi privind continutul Aplicatiei sau a contului de utilizator unei terte persoane;
folosirea Aplicatiei in legatura cu orice dispozitiv sau serviciu destinat sa ocoleasca masurile tehnice de securitate implementate pentru a controla accesul la Aplicatie;
copierea, modificarea, stergerea sau deteriorarea oricarei informatii continute pe echipamentele tehnice, incluzand dar nelimitandu-se la serverele si calculatoarele utilizate sau controlate de catre Bookingham.
folosirea Aplicatiei pentru a invada intimitatea tertilor sau pentru a obtine informatii despre oricare dintre utilizatorii Aplicatiei sau pentru a obtine o lista de utilizatori ai acesteia;
utilizarea Aplicatiei pentru a incalca un drept legal al tertilor, inclusiv orice drept de confidentialitate, de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala, sau de a intreprinde orice actiune hartuitoare, calomnioasa, defaimatoare, abuziva, necinstita, amenintatoare, daunatoare sau altele similare; sau folosirea oricarei tehnologii de data mining, roboti sau similare de colectare a datelor;
accesarea sau utilizarea frauduloasa a oricarei zone a Aplicatiei care poate fi accesata sub parola sau contra cost;
utilizarea oricaror mijloace automate pentru a accesa sau utiliza Aplicatiei (inclusiv scripturi, “bot”, sau software similar);
modificarea, traducerea, decompilarea, reproducerea, dezasamblarea, sau incercarea prin alte moduri a obtinerii accesului la cheia privata sau orice cheie dev (“dev key’) (acest termen este unul general cunoscut in industrie) asociate cu Aplicatia, continutul sau serviciile oferite, sau folosirea sau incercarea de utilizare a oricarei chei private sau dev key intr-un mod in care sa se incalce termenii prezentului document;
orice alta actiune prin care s-ar putea crea concurenta neloiala Bookingham sau prin care ar putea fi prejudiciate drepturile acestuia de orice fel (drepturi civile, comerciale, de natura intelectuala si altele)

6. Raspunderea partilor. Limitarea raspunderii.
6.1. Raspunderea utilizatorilor privind utilizarea Aplicatiei.
Utilizatorul este in mod exclusiv si deplin responsabil pentru felul in care utilizeaza Aplicatia, precum si pentru consecintele acestei utilizari, inclusiv pentru eventualele prejudicii produse ca urmare a utilizarii Aplicatiei, atat fata de Bookingham, cat si fata de Localuri si fata de terti. Pe cale de consecinta, Bookingham nu poate fi tinut raspunzator pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorilor, Localurilor sau tertilor prin sau ca urmare a utilizarii Aplicatiei.

Totodata, in nicio situatie Bookingham nu poate fi tinut raspunzator cu privire la o eventuala incalcare a legii sau a drepturilor unor persoane (Localuri sau terti) de catre Utilizatori ca urmare a utilizarii Aplicatiei. De asemenea Bookingham nu este raspunzator fata de: eventuale rezervari efectuate de catre persoane sub varsta de 18 ani si incalcarea legii derivata din acest fapt.

6.2. Limitarea raspunderii privind Serviciile Localurilor, onorarea Rezervarilor si relatia Utilizator – Localuri.
Bookingham nu raspunde in nicio situatie pentru: relatia Utilizator – Localuri in urma acceptarii rezervarii; imposibilitatea onorarii rezervarii de catre Local ulterior acceptarii acesteia; serviciile Localurilor si/sau alte asemenea.

Pentru evitarea oricarui dubiu, Utilizatorul intelege si accepta ca efectueaza rezervari pe propria raspundere. Astfel Utilizatorul intelege si accepta ca Bookingham pune la dispozitia acestuia un mijloc de efectuare a rezervarilor insa in nicio situatie listarea unui Local in cadrul Aplicatiei nu reprezinta o recomandare si/sau o garantie a Bookingham cu privire la serviciile Localului. In acest sens, Utilizatorul intelege si accepta ca Bookingham nu verifica in prealabil: serviciile Localului, inclusiv preturile si meniul, si nici indeplinirea conditiilor legale de functionare ale acestuia. De asemenea, recenziile Localurilor disponibile in cadrul Aplicatiei reprezinta exclusiv opinia utilizatorilor care le-au scris.

De asemenea, Utilizatorul intelege si accepta ca Bookingham preia informatiile despre Localuri de la acestea si nu poate fi tinut responsabil in cazul in care orice informatii cu privire la acestea nu sunt corecte (precum adresa, numar de telefon, numar locuri, imagini, meniu etc.). Totodata, Bookingham nu poate fi tinut responsabil pentru nicio alta informatie facuta publica in cadrul Aplicatiei, daca aceasta este preluata de la terte parti.

Nu in ultimul rand, Utilizatorul intelege si accepta ca Bookingham intermediaza procesul de rezervare a meselor in Localuri, insa nu are control asupra modului in care Localul onoreaza rezervarile. Pentru acest motiv, Bookingham nu poate fi tinut responsabil daca o rezervare nu poate fi onorata, sau este onorata in mod necorespunzator de catre Local.

6.3. Limitarea raspunderii privind functionarea Aplicatiei
Bookingham pune la dispozitia utilizatorilor Aplicatia “asa cum este” si cu toate ca intentia noastra este aceea de a furniza un serviciu online continuu si stabil nu putem garanta disponibilitatea continua a Aplicatiei si/sau functionarea permanenta a acesteia la parametri tehnici optimi sau fara erori. Totodata nu putem asigura Utilizatorilor servicii de garantie si/sau mentenanta si/sau suport tehnic. Cu toate acestea, daca sesizati orice deficienta sau bug va rugam sa ne contactati pe email si vom incerca solutionarea problemei. In acest context, Bookingham nu raspunde pentru eventualele prejudicii cauzate Utilizatorilor (si/sau pentru beneficiul nerealizat) daca Aplicatia nu functioneaza stabil si neintrerupt, nu functioneaza la parametri optimi, sau functioneaza cu erori.

Totodata, desi Bookingham depune tot efortul pentru asigurarea securitatii Aplicatiei Bookingham nu raspunde in cazul in care din orice motiv telefoanele, tabletele sau calculatoarele utilizatorilor sunt afectate ca urmare a utilizarii acesteia. Totodata, Bookingham nu raspunde daca utilizatorii inteleg sa isi instaleze Aplicatia pe sisteme (telefoane, tablete, calculatoare) care nu sunt compatibile cu aceasta, inclusiv in ipoteza in care functionarea acestor sisteme le este afectata.

Este posibil ca Aplicatia sa includa uneori link-uri catre alte website-uri care nu sunt detinute de Bookingham. Aceste linkuri sunt furnizate pentru a oferi informatii aditionale, insa fara a avea responsabilitatea continutului, securitatii, a politicilor de confidentialitate sau a oricarui lucru furnizat de terte site-uri.

6.4. Repararea prejudiciului de catre Bookingham
In orice situatie in care raspunderea Bookingham ar putea fi angajata, Bookingham nu raspunde decat in limita pretului platit de catre Utilizatori pentru utilizarea Aplicatiei si nu este obligat in nici un caz sa repare beneficiul nerealizat de catre Utilizatori, pierderi de profit si/sau alte daune indirecte cauzate acestora.

7. Drepturi de proprietate intelectuala
Bookingham detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra Aplicatiei in integralitatea sa (inclusiv codul sursa), precum si asupra siglei Aplicatiei (logo), oricaror elemente de design, text, si uneori asupra materialelor foto si/sau video prezente in cadrul Aplicatiei.

Utilizatorii se obliga sa respecte drepturile de proprietate intelectuala ale Bookingham si sa nu efectueze nicio actiune prin care acestea ar fi incalcate precum dar fara a se limita la: sa nu copieze, modifice, transforme, vanda, divulge codul sursa al Aplicatiei, logo-ul, elementele de design, orice text disponibil in aplicatie, sa nu incerce inregistrarea acestora la organismele competente si sa nu se opuna inregistrarii acestora de catre Bookingham, sa nu creeze aplicatii similare daca prin aceasta actiune incalca drepturile de proprietate intelectuala ale Bookingham.

Totodata, in Aplicatie pot fi publicate elemente de text, grafica, foto sau video pentru care Localurile sau alte terte parti ar putea detine drepturi de proprietate intelectuala. Si intr-o atare situatie, Utilizatorii sunt obligati sa respecte drepturile de proprietate intelectuala si sa se abtina de la orice act care ar duce la incalcarea acestora.

8. Date cu caracter personal
Bookingham colecteaza datele personale ale Utilizatorilor in limitele, scopurile si conditiile prevazute in Termeni si Conditii si/sau Politica de Confidentialitate. Prin descarcarea, instalarea si utilizarea Aplicatiei, precum si prin crearea contului de utilizator, utilizatorul acorda Bookingham dreptul de stocare si prelucrare a datelor cu caracter personal introduse in Aplicatie. Dispozitiile Politicii de Confidentialitate se aplica in mod corespunzator.

9. Legea aplicabila si instanta competenta
Prezentul document este redactat in limba romana si va fi interpretat potrivit intelegerii sensului termenilor sai in limba romana.

Prezentul document este guvernat de legislatia romana incidenta. Orice litigiu referitor la instalarea, utilizarea, dezinstalarea si orice alta activitate referitoare la Aplicatie se va supune spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Bookingham.

10. Alte dispozitii
Prezentul document a fost aprobat in data de 10.02.2020 si isi va produce efectele incepand cu aceasta data.

Pentru orice aspecte legate de utilizarea Aplicatiei ne puteti contacta folosind adresa de email: contact@bookingham.ro

Politica de Confidențialitate

1. Introducere

Prezentul document este intocmit in acord cu si in vederea implementarii dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul”);

Prezentul document va este adresat in calitatea dvs. utilizator al Platformei Bookingham.ro (disponibila in varianta mobile si web, la adresa www.bookingham.ro) si are ca scop informarea dvs. in acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre Bookingham SRL.

In acord cu prevederile art. 13 din Regulament, va aducem la cunostinta urmatoarele informatii:

2. Identitatea si datele de contact ale Operatorului

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre: Bookingham SRL, o societate romana, înregistrata la Registrul Comerţului, cu nr. J12/6004/2017 , cod fiscal 38339188, cu sediul in Str. Prof. Ioan Rusu 73d C, Floresti, Cluj.

Conform Termenilor si Conditiile Platformei Bookingham.ro, Bookingham SRL opereaza website-ul www.bookingham.ro si furnizeaza serviciile acestei platforme catre utilizatori (adica si catre dvs.) Pe cale de consecinta, Bookingham SRL prelucreaza o serie de date cu caracter personal care va apartin.

Conform Regulamentului, Bookingham SRL detine calitatea de Operator, respectiv persoana juridica ce stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

3. Datele cu caracter personal pe care le prelucram

Putem prelucra urmatoarele date cu caracter personal, in ceea ce va priveste: nume si prenume, email, telefon, date privind rezervarea dvs. precum: localul la care ati facut rezervare, data, ora, ziua rezervarii; numarul de persoane pentru care ati facut rezervare; alte detalii ale rezervarii; daca ati anulat rezervarea, daca ati onorat sau nu rezervarea.

4. Scopurile in care va sunt prelucrate datele cu caracter personal

Prelucram datele dvs. in urmatoarele scopuri:

Prelucram datele mentionate la art. 3, respectiv pentru a va putea furniza Serviciile Platformei Bookingham.ro, respectiv pentru a va putea crea rezervarea solicitata;
Prelucram urmatoarele date: nume, prenume, email, telefon in scop de marketing, respectiv pentru a va transmite comunicari comerciale despre produsele si serviciile Bookingham sau produsele si serviciile partenerilor nostri, sau pentru a va face recomandari de localuri. Prelucram aceste date numai daca avem consimtamantul dvs.
Nu prelucram datele dvs. cu caracter personal in alte scopuri, urmand a va informa si/sau dupa caz a obtine consimtamantul dvs., conform prevederilor legale incidente, in situatia in care vom intentiona sa prelucram/vom prelucra datele dvs. cu caracter personal si in alte scopuri.

5. Temeiurile in baza carora prelucram datele dvs. cu caracter personal

Prelucram datele cu caracter personal mentionate la art. 3 in baza dispozitiilor art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament, respectiv in temeiul executarii unui contract (respectiv pentru a va putea furniza Serviciile Platformei Bookingham.ro conform Termenilor si Conditiilor Platformei, la care ati achiesat). Daca nu sunteti de acord sa ne furnizati datele aceste date nu va vom putea presta Serviciile noastre, respectiv nu veti avea posibilitatea de a utiliza Platforma Bookingham.ro.

Prelucram de asemenea datele dvs cu caracter personal mentionate la art. 3 in baza dispozitiilor art. 6 lit. f din Regulament, respectiv in temeiul interesului nostru legitim, in situatia in care nu aveti un cont de utilizator in cadrul Platformei. Apreciem ca avem un interes legitim sa va prelucram datele dupa data rezervarii, in considerarea faptului ca puteti dori sa faceti rezervari ulterioare in cadrul platformei si cunoscand rezervarile dvs. anterioare putem sa va oferim un serviciu mai bun. Puteti sa ne solicitati oricand incetarea prelucrarii datelor dvs. in acest temei.

De asemenea prelucram datele cu caracter personal mentionate la art. 3 in baza dispozitiilor art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament, in temeiul unei obligatii legale, atunci cand este necesar sa patram o evidenta a rezervarilor efectuate prin platforma, pentru a justifica serviciile prestate si facturate catre localuri.

Prelucram urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, email, telefon, in scop de marketing, in baza dispozitiilor art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament, respectiv in baza consimtamantului dvs., daca ni l-ati acordat.

6. Perioada de stocare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal mentionate la art. 3 dupa caz:

Daca aveti un cont de utilizator in cadrul Platformei vom stoca datele dvs., astfel cum sunt mentionate la art. 3 pana la momentul la care contul dvs. de utilizator este sters (din initiativa dvs. sau a noastra, dupa caz). Puteti sterge datele privind rezervarile dvs. dupa onorarea acestora. Nu puteti sterge datele necesare pentru crearea contului de utilizator: nume, prenume, email, decat daca stergeti contul de utilizator in intregime;
Daca nu aveti un cont de utilizator in cadrul Platformei vom stoca datele dvs., astfel cum sunt mentionate la art. 3 pana la onorarea rezervarii si o perioada de 1 an dupa aceasta, in considerarea faptului ca veti mai putea dori in aceasta perioada sa faceti rezervari prin platforma Bookingham.ro iar pastrarea datelor dvs. ne ajuta sa va oferim un serviciu mai bun. Cu toate acestea aveti oricand posibilitatea de a ne solicita stergerea datelor dvs., cu exceptia situatiei in care ele sunt pastrate pentru ca nu ati onorat sau ati anulat o rezervare, caz in care suntem nevoiti sa le pastram intrucat in acord cu Termenii si Conditiile Platformei daca nu onorati sau anulati un numar de rezervari va putem interzice pe viitor utilizarea serviciilor Bookingham.ro
Cu titlu de exceptie, putem stoca datele dvs. aferente unei rezervari, chiar daca ati sters rezervarea, atunci cand pentru justificarea serviciilor pe care le prestam pentru localuri, respectiv din ratiuni de facturare si contabilitate este necesar sa pastram o evidenta a rezervarilor efectuate in cadrul platformei. Intr-o atare situatie daca ati solicitat stergerea rezervarilor dvs. nu vom folosi datele dvs. decat pentru scopul mai sus mentionat.
Vom stoca datele dvs.: nume, prenume, email, telefon pe atunci cand le prelucram in scop de marketing, pana la momentul la care va retrageti consimtamantul, dar nu mai mult de 5 ani.
La expirarea perioadei pentru care datele dvs. sunt stocate, acestea vor fi sterse sau anonimizate ireversibil.

7. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre noi, in calitate de Operator.

Nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal catre terti, cu urmatoarele exceptii: vom putea transmite datele dvs. catre localul la care ati efectuat rezervarea; vom putea transmite datele dvs. catre autoritatile competente care ne vor solicita sau carora avem obligatia de a le furniza datele dvs. in temeiul unei prevederi legale; vom putea transmite datele dvs. catre avocati, executori judecatoresti sau instante de judecata in situatia in care incalcati obligatiile asumate fata de Bookingham.ro conform termenilor si conditiilor site-ului si intelegem sa ne exercitam drepturile legale in vederea recuperarii prejudiciului cauzat, alte situatii prevazute de lege.

Precizam ca in fiecare situatie in care vom transmite datele dvs. tertilor ne vom asigura ca transferam numai acele date necesare pentru indeplinirea scopului in care datele dvs. sunt transmise, asigurandu-ne ca nu vom transmite in nicio situatie mai multe date decat este necesar.

8. Unde stocam datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene.

9. Masuri de securitate

Prelucram datele dvs. cu caracter personal, in acord cu politica noastra interna privind securitatea datelor. In acest sens va asiguram ca am implementat toate masurile de securitate impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea securitatii datelor dvs.

In caz de incalcare a securitatii datelor dvs. cu caracter personal susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dvs., va vom informa fara intarzieri despre aceasta incalcare si vom lua toate masurile necesare pentru a remedia problema si/sau pentru a atenua efectele negative.

10. Procese decizionale automate

Precizam ca nu folosim procese decizionale automate in ceea ce va priveste, respectiv nu veti face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

11. Drepturile dvs.

Dreptul de acces.
Aveti dreptul sa obtineti o confirmare a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal si sa obtineti accesul la aceste date. In masura in care ne veti transmite o solicitare in acest sens, va vom pune la dispozitie o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucram despre dvs. alaturi de toate informatiile pe care avem obligatia sa vi le furnizam, in acord cu prevederile Regulamentului.
Dreptul de rectificare si stergere.
Aveti dreptul sa solicitati corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea aveti dreptul sa solicitati stergerea datelor cu caracter personal cand acestea nu mai sunt necesare in raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau daca prelucrarea acestora este ilegala.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Aveti dreptul sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in urmatoarele cazuri: contestati exactitatea datelor, caz in care puteti solicita restrictioarea prelucrarii pentru perioada de timp in care facem verificam exactitatea datelor; prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
Dreptul la opozitie
Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in scopuri de marketing sau din motive legate de situatia particulara in care va aflati. Intr-o atare situatie, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care vom demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs.
Dreptul la portabilitatea datelor
Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat si care va privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat. Aveti totodata dreptul de a transmite aceste date unui alt operator.

12. Exercitarea drepturilor dvs.

Pentru a va exercita oricare din drepturile, va rugam sa ne transmiteti solicitarea dvs. in scris, la adresa de email: contact@bookingham.ro

Vom raspunde solicitarii dvs. fara intarzieri nejustificate, in termen de cel mult o luna, cu exceptia situatiei in care din cauza complexitatii sau a numarului cererilor vom fi nevoiti sa prelungim termenul de raspuns cu maxim 2 luni, conform Regulamentului.

Totodata previzam ca va vom putea solicita sa furnizati informatii pentru a va confirma identitatea (de exemplu, sa faceti clic pe un link de verificare, sa introduceti un nume de utilizator sau o parola) pentru a va exercita drepturile.

13. Cum puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal

Pentru a vă exercita dreptul de a fi uitat sau de a șterge datele cu caracter personal, vă rugăm să transmiteți o solicitare în scris la adresa de email contact@bookingham.ro în care să menționați că doriți să vă exercitați dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal. Vom raspunde solicitarii dvs. fara intarzieri nejustificate, in termen de cel mult o luna, cu exceptia situatiei in care din cauza complexitatii sau a numarului cererilor vom fi nevoiti sa prelungim termenul de raspuns cu maxim 2 luni, conform Regulamentului.

Totodata previzam ca va vom putea solicita sa furnizati informatii pentru a va confirma identitatea.

După prelucrarea cererii și verificarea identității solicitantului, vom înceta imediat stocarea și vom șterge datele cu caracter personal ale solicitantului, care au fost colectate înainte de prelucrarea cererii.

14. Cookie-uri

Platforma Bookingham.ro foloseste cookie-uri, in special de urmatoarele tipuri: Cookie-uri de performanta si folosire a Aplicatiei; Cookie-uri de analiza a vizitatorilor; Cookie-uri de inregistrare. In acest scop folosim platforma Google Analytics. Cookie-urile nu solicita alte informatii cu caracter personal despre dvs. pentru a putea fi utilizate.

Solicitarea de cookie-urile ne permite sa va oferim o experienta mai buna in cadrul Aplicatiei. Aveti posibilitatea de a dezactiva sau de a refuza primirea de cookie-uri insa exista riscul ca in acest caz accesarea Platforma Bookingham.ro sa devina dificil de vizitat si/sau utilizat.

15. Depunerea unei plangeri la Autoritatea de Supraveghere

In cazul in care apreciati ca drepturile dvs. au fost incalcate, puteti depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere competenta, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania.

16. Date de contact

Pentru orice solicitare ne puteti contacta la adresa de email: contact@Bookingham.ro

Prezentul document a fost creat si se afla in vigoare incepand cu data de: 10.02.2020